آرشیو خبر

آرامش مهمترین رکن موفقیت؛چگونه آرامش خود را همیشه حفظ کنیم؟

یک دیدگاه ، 5442 بازديد ، ۰۸ مرداد ۱۳۹۱

آرامش ذهنی و روحی یکی از مهمترین رکن های موفقیت است. هیچگاه نمیتوان بدون آرامش و تمرکز به موفقیتی بزرگ دست پیدا کرد. در این مطلب قصد داریم چند مطلب در مورد موفقیت یاد بگیریم که مهمترین آنها بدست آوردن آرامش ذهنی است.آیا میش

داستان زیبا و آموزنده” آرامش سنـگ یا آرامش بـرگ؟”

بدون دیدگاه ، 1653 بازديد ، ۱۸ تیر ۱۳۹۱

مرد جوانی کنار نهر آب نشسته بود و غمگین و افسرده به سطح آب زل زده بود. استادی از آنجا می گذشت. او را دید و متوجه حالت پریشانش شد و کنارش نشست. مرد جوان وقتی استاد را دید بی اختیار گفت: “عجیب آشفته ام و همه چیز زندگی ام به ه