آرشیو خبر

مصاحبه جالب و خوانندنی با آزاده نامداری مجری جالب تلویزیون

بدون دیدگاه ، 2292 بازديد ، ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

«خانمی که شما باشی» دستاویز خوبی بود برای ما تا به دنیای آزاده نامداری سرک بکشیم. دختری که خوب می خندد، خوب حرف می زند و به اندازه همه آدم های دنیا، تند حرف می زند! *همه سال های آغاز جوانی ات را پای تلویزیون گذاشتی. خیلی تلوی