آرشیو خبر

آگهی استخدام نهاد ریاست جمهوری اسفند ماه ۹۱

بدون دیدگاه ، 513 بازديد ، ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از محل مجوز شماره ۴۳۶۲۸/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲/۱۲/۹۱ تعداد ۱۵۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزم