آرشیو خبر

آموزش همسرداری با شیوه های امروزی

بدون دیدگاه ، 1221 بازديد ، ۱۴ فروردین ۱۳۹۲

آموزش همسرداری با شیوه های امروزی در خانواده ها بین بیشتر زن و شوهرها اختلاف وجوددارد  وروابط صمیمانه در بیشتر انها از بین میرود  اگر با هسرتان  کنار بیایید روابط خودرا با اوبهتر کنید این اختلافات نیز از بین خواد رفت ولی