آرشیو خبر

تصاویری از آویزان شدن از ارتفاعات بزرگ

بدون دیدگاه ، 932 بازديد ، ۰۵ فروردین ۱۳۹۲

تصاویری از آویزان شدن از ارتفاعات بزرگ بالا رفتن از برجهای آسمان خراش  بسیار سخت است  و خطرا ت زیادی را به همراه دارد اما شاهکارها در ارتفاعات بزرگ برا این جوان مانند ورزش است که لبه ساختمان عقب و جلو میرود - -