آرشیو خبر

برنده شدن ارمیا در آکادمی اتفاقی نبود

۲ دیدگاه ، 2173 بازديد ، ۰۴ فروردین ۱۳۹۲

برنده شدن ارمیا در آکادمی اتفاقی نبود     آیا شما فکر میکنید برنده شدن ارمیا در آکادمی شانسی بوده یا از قبل برنامه ریزی شده بود چرا باید از بین این همه شرکت کننده ارمیا دختر باحجاب برنده آکادمی شد آیا قصد و غرضی وجودداشت