آرشیو خبر

واقعیت های دهگانه ازدواج

بدون دیدگاه ، 635 بازديد ، ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

۱ -  شما نمی توانید فردی را مجبور کنید تا شما را دوست داشته باشد و هیچ کس توانایی خوشبخت ساختن صد در صد شما را ندارد. ۲ – هر چه می خواهید تلاش کنید، شما هی چگاه قادر نخواهید بود شریک خود را تغییر دهید، هر چند اگر شما خود را تغ