آرشیو خبر

تازه ترین آگهی استخدام در غرب استان تهران + شرایط

بدون دیدگاه ، 829 بازديد ، ۲۵ فروردین ۱۳۹۲

تازه ترین آگهی استخدام در غرب استان تهران + شرایط ۳- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ۴- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران. ۵- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاس