آرشیو خبر

استخدام دفتر نمایندگی بیمه کوثر(مهلت تا۳۱اردیبهشت)

بدون دیدگاه ، 535 بازديد ، ۱۰ فروردین ۱۳۹۲

نوع موسسه: دفتر نمایندگی بیمه کوثر نوع استخدام: قراردادی با حقوق ثابت ۱-     خانم آشنا به امور بیمه ای ۲-     ساکن غرب تهران ۳-     محدوده سنی ۲۵ تا ۳۵ ۴-     محل فعالیت  داخل دفتر توجه : سپردن سفته و چک الزامی است و در صورتی