آرشیو خبر

جملات قصار وزیبا و خواندنی ازدکتر شریعتی

۲ دیدگاه ، 2018 بازديد ، ۱۴ خرداد ۱۳۹۱

  قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند میشود همه از هم میپرسند ” چه کس مرده است؟ ” چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است . قرآن ! من شرمنده توام اگر

جملات قصار، زیبا وخواندنی از دکتر شریعتی

بدون دیدگاه ، 4958 بازديد ، ۱۲ خرداد ۱۳۹۱

اگر تنها ترین تنها شوم باز خدا هست،او جانشین همه نداشتن های من است. خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ،به بی ثمری لحظه ای که برای زیستن تلف کردم،سوگوار نباشم. به زور می توان چیزی را گرفت اما به زور نمی توان ان را نگه دا