آرشیو خبر

از دین اجداد خود مزدیسنا چه میدانید؟

بدون دیدگاه ، 544 بازديد ، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱

      دین زرتشتی یا مزدیسنا نامِ دینِ پیامبرِ ایرانی، اشوزرتشت اسپنتمان است. مزدیسنا صفت است و بمعنای پرستندهٔ اهورامزدا است. مزدا هم همان خدای یگانه است. مزدیسنا ضدِ دیویسنا است. دیویسنا هم بمعنی پرستندهٔ دیو یا دَئِو