آرشیو خبر

اعترافهای تکان دهنده طنز جدید(سوتی های خنده دار)

بدون دیدگاه ، 1471 بازديد ، ۱۹ بهمن ۱۳۹۱

اعتراف میکنم بچه که بودم یه بار با آجر زدم تو سر یکی از بچه های اقوام , تا ببینم دور سرش از اون ستاره ها و پرنده ها می چرخه یا نه!!!!! تازه هی چند بارم پشت سر هم این کار و کردم , چون هر چی می زدم اتفاقی نمی افتاد!!!!  œœœœœœœ اعتراف