آرشیو خبر

با این افراد دوستی نکنید

بدون دیدگاه ، 946 بازديد ، ۰۲ اسفند ۱۳۹۱

از گفتار ائمه  متوجه می شویم که با این افراد دوستی نکنیم ۱٫ حماقت امام علی (ع) می فرماید: فرزندم، مبادا با احمق دوستی کنی، زیرا او می خواهد به  تو نفع رساند اما زیان می رساندت.امام صادق (ع) می فرماید: هر که از دوستی با احمق نپر