آرشیو خبر

نقاشی های رنگ وروغن منحصر بفرد از امواج دریا

بدون دیدگاه ، 3664 بازديد ، ۰۶ فروردین ۱۳۹۲

نقاشی های رنگ وروغن منحصر بفرد از امواج دریا  هنرمندی به اسم پوسان در کره متولد شد که به بررسی رمز ور ازهای امواج دریایی میپردازد او برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ از خود رسید چگونه میتوانم امواج دریایی را از طریق نقاشی رسم کن