آرشیو خبر

پرتره های رنگارنگ از خطوط انتزاعی

یک دیدگاه ، 4174 بازديد ، ۰۱ فروردین ۱۳۹۲

پرتره های رنگارنگ از خطوط انتزاعی هنرمندی بنام مارتین ساتی تصاویر تجربی بسیار جالبی را کشیده است که از یک قطعه شروع شده است که بسیار منحصر بفرد است و خلاقیتهای هنری اور ا نشان مید هد این هنرمتد خطوط مخ تلف اشیا, عناصر گراف