آرشیو خبر

اعتراضات مردم برای حکم دادگاه برای قاتل دوقلوها

بدون دیدگاه ، 731 بازديد ، ۰۳ فروردین ۱۳۹۲

    اعتراضات مردم برای حکم  دادگاه برای قاتل دوقلوها در انگلستان یک پرستاری که به جرم قاتلی دستگیر شده بود بعد از دو سال حکم  بی گناهی به او داده شد و علاوه بر آزاد شدن از زندان  به سر کار قبلی خود بازگشت یک پرستار انگل