آرشیو خبر

معرفی یک ساعت دیجیتالی با کلاس تکنولوژی جدید

بدون دیدگاه ، 1182 بازديد ، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱

شما ساعتهای دیجیتال را ترجیح میدهید یا ساعتهای آنالوگ را  بنظر شما کدام شیک تر است و انسان را با کلاستر نشان میدهد بنظر من هرکدام از این س اعتها مزایا و  معایبی دارند که یکی بر دیگری برتری دارد در اینجا یک ساعت دیجیتالی بس