آرشیو خبر

بس است دیگر، تغییر کن!!

بدون دیدگاه ، 632 بازديد ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

بس است دیگر، تغییر کن!!   متاسفانه زندگی امروز بسیاری از ما، تفاوتی با زندگی دیروزمان ندارد، روزهایی مدام، دوان دوان در پی هم می آیند و می روند، فردا هایی که همان تکرار دیروزند به سرعت می گذرند؛ و ما بی توجه به آن، شانه به