آرشیو خبر

جدیدترین اس ام اس (پیامک) بوسه شهریور ۹۱

بدون دیدگاه ، 1431 بازديد ، ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

. دیشب باران قرار با پنجره داشت / روبوسی آبدار با پنجره داشت یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد / چک چک ، چک چک … چکار با پنجره داشت  .  ====================== . من گل پژمرده ای هستم ، چشمهایم چشمه خشک کویر ، تشنه یک بوسه خورشید ، تشنه یک قطره ش