آرشیو خبر

بیماری های مقاربتی..سفلیس

بدون دیدگاه ، 1090 بازديد ، ۱۸ آذر ۱۳۹۳

  سیفلیس این بیماری عفونی در انگلستان فراگیر نبوده اما در بعضی از کشورها رواج بیشتری دارد. بیماری سیفلیس یک عفون باکتریایی اس که از طریق آمیزش منتقل شده و البته از طریق مادر باردار مبتلا، به نوزاد نیز می تواند سرای کند.