آرشیو خبر

زن بیهوش تحت تجاوز جنسی نظافتچی بیمارستان قرار گرفت!

بدون دیدگاه ، 1555 بازديد ، ۳۰ دی ۱۳۹۱

یک بیمار ۵۱ ساله مصری از نظافتچی بیمارستان که در هنگام بیهوشی به او تجاوز جنسی کرده بود شکایت کرد. “مصطفی سید عوض” ۳۷ ساله و نظافتچی بیمارستان هنگامی که این بیمار را برای معالجه قانقاریا در دست راست به اتاق عمل بردند منتظ