آرشیو خبر

خلق تصاویر خیالی کف دست توسط نقاش ۳۰ساله اهل مسکو

بدون دیدگاه ، 1969 بازديد ، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲

خلق تصاویر خیالی کف دست توسط نقاش ۳۰ساله اهل مسکو “سوتلانا کولوسوا” نقاش ۳۰ساله اهل مسکو ساعات زیادی را در روز به خلق تصاویر خیالی می پردازد. او پنج سال است که نقاشی روی دست را شروع کرده و ابتدا فقط روی دست چپ خود نقا