آرشیو خبر

آیا مید انید بدون موبایل هوشمند نمیتوان زندگی کرد

بدون دیدگاه ، 1316 بازديد ، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

آیا مید انید بدون موبایل هوشمند نمیتوان زندگی کرد اگر به دنیای پیرامون خود بخوبی نگاه کنیم میبینیم که واقعا جالب است میدانید چرا  چون زمانی بود که خانه ها اصلا  تلفن نداشتند و بعدا شاید هر خانه ای فقط یک تلفن معمولی داشت