آرشیو خبر

توت سفید دوست رگهای شماست

بدون دیدگاه ، 845 بازديد ، ۲۹ فروردین ۱۳۹۲

توت سفید دوست رگهای شماست فصل توت سفید  در آینده نزدیک فرا میرسد  افردیکه بیماری قند دارند سغی کنند حداکثر استفاده را از این میوه بکنند چون مدت موجود بودن توت سفید خیلی کم است و هراسی نداشته باشند چون با اینکه توت شیرین اس