آرشیو خبر

تیری در تاریکی!!!

بدون دیدگاه ، 571 بازديد ، ۰۲ اسفند ۱۳۹۱

عبارت تیری به تاریک رها کرد ، اختصاص به اعراب مصر جاهلیت دارد که البته تا دوران صدر اسلام و بعد از آن هم ادامه پیدا کرده است . توضیح آنکه کمانداران عرب ، همه ساله مسابقاتی ترتیب می دادند تا کسانیکه در علم کمانداران و تیراند