آرشیو خبر

جملات قصار وزیبا و خواندنی ازدکتر شریعتی

۲ دیدگاه ، 2052 بازديد ، ۱۴ خرداد ۱۳۹۱

  قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند میشود همه از هم میپرسند ” چه کس مرده است؟ ” چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است . قرآن ! من شرمنده توام اگر

جملات نایاب ، زیبا و دلنشین از سعدی شیرازی شاعر پر آوازه ایرانی

یک دیدگاه ، 7441 بازديد ، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند ./         سر دشمن به دست دشمن دیگر کوب که از دست هردو خلاصی یابی ./