آرشیو خبر

خواندنی ترین sms های فلسفی۱۵ اسفند ۹۱

بدون دیدگاه ، 935 بازديد ، ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

خواندنی ترین sms های فلسفی۱۵ اسفند ۹۱ هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن . . . . . . درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است . (چارلی چاپلین) . . . برای تل