آرشیو خبر

با جنبش عدم تعهد (NAM) بیشتر آشنا شویم.

بدون دیدگاه ، 1154 بازديد ، ۰۵ شهریور ۱۳۹۱

آشنایی بیشتر با جنبش عدم تعهد (NAM)   عدم تعهد یا “non_ alignment” به خودداری کشور یا کشورهایی از جانبداری هریک از دو گروه اصلی قدرت در جهان “بلوک شرق و بلوک غرب” گفته می شود. عدم تعهد بیشتر بر بی طرفی تکیه می کند، تا بر