آرشیو خبر

آیا باز هم کابینه احمدی نژاد در آستانه تعلیق قرار میگیرد؟

بدون دیدگاه ، 562 بازديد ، ۱۱ دی ۱۳۹۱

با توجه به زمزمه هایی که درباره تغییر چند وزیر دیگر به گوش می رسد، آیا احمدی نژاد بار دیگر و در چند ماه باقی مانده از دولتش ترکیب کابینه را تغییر خواهد داد یا ترجیح می دهد به عنوان یک رئیس جمهور خدوم، کشور را درگیر مسائل فرع