آرشیو خبر

حکایت مسجد بهلول

بدون دیدگاه ، 525 بازديد ، ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

    می گویند: مسجدی می ساختند، بهلول سر رسید و پرسید: چه می کنید؟گفتند: مسجد می سازیم.   گفت: برای چه؟ پاسخ دادند: برای چه ندارد، برای رضای خدا.   بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودشان بفهماند، محرمانه سفار