آرشیو خبر

حکایت عاشق و دیوانگی

بدون دیدگاه ، 864 بازديد ، ۲۸ اسفند ۱۳۹۱

در زمانهای بسیار دور زمانی که هنوز پای بشر به زمین نرسیده بود، همه فضیلت ها در همه جا شناور بودند. روزی همه آنها دور هم جمع شده بودند ناگهان یکی از آنها ایستاد و گفت بیایید یک بازی کنیم مثلاً قایم باشک. همه از این پیشنهاد خو