آرشیو خبر

چند رباعی زیبا از خیام

یک دیدگاه ، 1620 بازديد ، ۰۳ اسفند ۱۳۹۱

 آن قصر که بهرام درو جام گرفت آهو بچه کرد و رو به آرام رفت بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ ********رباعیات خیام******** هر ذره که بر روی زمینی بوده است خورشید رخی زهره جبینی بوده است گـرد از رخ آستین بـه