آرشیو خبر

اگر دندان درد دارید بخوانید

بدون دیدگاه ، 1325 بازديد ، ۲۷ آذر ۱۳۹۳

هیچ دردی را نمی توانید با آن قیاس کنید؛ وقتی می گیرد، تمرکز، آرامش و حواس تان را فلج می کند و رمق انجام هیچ کاری را برای تان باقی نمی گذارد. دندان درد؛ همان دردی که بعید است بارها و بارها گریبان شما را نگرفته باشد و یک روز آر