آرشیو خبر

چگونه زنان را اسیر و برده خود کرد

بدون دیدگاه ، 478 بازديد ، ۲۳ آذر ۱۳۹۳

گروه تروریستی داعش کتابچه‌ای چاپ کرده که در آن به بردگی گرفتن زنان اسیر و سوء استفاده و خرید و فروش آنان را برای عناصر خود توجیه کرده است در این کتابچه راهنمای داعش، بر اساس فتواهای مفتیان وهابی به ۳۲ سؤال در خصوص به بر