آرشیو خبر

دانستنی های شگفت انگیز و خواندنی امروز ۷ فروردین ۹۲

بدون دیدگاه ، 409 بازديد ، ۰۷ فروردین ۱۳۹۲

دانستنی های شگفت انگیز و خواندنی امروز ۷ فروردین ۹۲ ۱- هشتاد درصد موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند. ۲- تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است. ۳- روباه همه چیز را خاکستری می بیند. ۴- گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص ده