آرشیو خبر

دختران میرحسین موسوی دستگیر نشده‌اند.

بدون دیدگاه ، 742 بازديد ، ۲۴ بهمن ۱۳۹۱

  دختران میرحسین موسوی دستگیر نشده‌اند دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: خبر مربوط به دستگیری دختران میرحسین موسوی صحیح نبوده و آنها دستگیر نشده‌اند. دفتر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد خبر دستگیری د