آرشیو خبر

عکس های مرتاضانی که روی هوا مینشینند!!!

یک دیدگاه ، 2982 بازديد ، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱

شاید تا به حال اطلاعاتی در مورد مرتاض های هندی شنیده باشید.این افراد کارهای عجیب غریبی انجام می دهند که انسانهای معمولی قادر به انجام این کارها نیستند. یکی از جالبترین کارهایی که انجام میدهند نشستن در هواست که فقط از طری