آرشیو خبر

درد زایمان را چگونه تشخیص دهم

بدون دیدگاه ، 724 بازديد ، ۲۳ آذر ۱۳۹۳

  خیلی زودتر از شروع زایمان، رحم شما (که جایگاه جنین از اوّ ل بارداری تا زمان تولد بوده) برای زایمان آماده می شده است. وقتی حامله نیستید، رحم یک عضو تو خالی است به اندازه یک گلابی. در آخر بارداری، ظرفیت آن تا حدود ۵۰۰ برابر ا