آرشیو خبر

با روش های زیر ذهن اطرافیان تان را بخوانید

بدون دیدگاه ، 568 بازديد ، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲

با روش های زیر ذهن اطرافیان تان را بخوانید   یکی از روشهای موثر ذهن خوانی، درک زبان بدن است. در واقع افراد در حین حرف زدن، به صورت ناخودآگاه قسمتی از بدنشان را تکان می دهند و این حرکات نشان دهنده تفکرات و احساسات درونی فرد ن