آرشیو خبر

دستگیری فراری ماراتن +تصاویر

بدون دیدگاه ، 954 بازديد ، ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

دستگیری  فراری ماراتن +تصاویر یکی از متهمین انفجار بوستون در حال فرار دستگیر شد که وی باید به همه پرسشهایی که نیاز است جواب بدهد اگر وی مظنون نیست چرا در حال فرار بود به همه این پرسشها پاسخ خو اهد داد تا متهم اصلی پیدا شو د