آرشیو خبر

جدیدترین جملات زیبا با موضوع خداوند مخصوص فروردین ۹۲

بدون دیدگاه ، 1869 بازديد ، ۲۲ فروردین ۱۳۹۲

جدیدترین جملات زیبا با موضوع خداوند مخصوص فروردین ۹۲ دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . . . . .   ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺧﺪاﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ، ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ