آرشیو خبر

طنز دوست دختر چیست؟

۳ دیدگاه ، 2438 بازديد ، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

تعریف دوست دختر در قالب طنز دوست دختر موجودی زنده وبسیار زیبا که با مشخصه های زیر شناسایی آن به راحتی امکان پذیر است - مانتو جین کوتاه و تنگ - شلوار از این کوتاها!!! - سایه چشم بنفش (که با رنگ جیغشان ست باشد) - ابروی تراشیده و تا