آرشیو خبر

چراتاکنون خواهر ستاره معروف مورد توجه رسانه ها نبوده است

بدون دیدگاه ، 663 بازديد ، ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

 آیا این شخص معروف را که درتصویر میبنید میشناسید بله او جوانا است  خواهر یکی از ستاره های معروف که شاید اورا کمتر دیده باشید چون او دریک دوره رژیم سختی بود این خانم که مشاهده می کنید جوآنا نام دارد و خواهر ستاره معروف فوتب