آرشیو خبر

ایا میدانستید دختر مایکل جکسون برای دیدن مادرش مخفیانه میرود

بدون دیدگاه ، 965 بازديد ، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲

اخیرا اخبار جدیدی درباره زندگیش شخصی مایکل جکسون شنیده ایم که در مورد دخترش است که  وقتی برای دیدن مادرش رفت آن را مخفی و بدور از چشم همگان انجام داد چرا مگر چه دلیلی داشت بنا به گزارشات رسیده ، پاریس جکسون ، دختر ۱۵ ساله م