آرشیو خبر

سه سوته مو های سفید خودرا رنگ کنید

بدون دیدگاه ، 2481 بازديد ، ۲۲ فروردین ۱۳۹۲

سه سوته مو های سفید خودرا رنگ کنید برخی از افراد موهایشان طوری است که اصلا موهای سفیدشان رنگ نمیگرد یا برنگ نارنجی در می آید بر ای این افراد آموزش ساده یاد میدهیم تا براحتی موهای سفیدشان برنگ دلخواه در آید دیگر نگران رنگ ن