آرشیو خبر

اگر در خواب خرو پف می کنید بخوانید

بدون دیدگاه ، 764 بازديد ، ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

اگر در خواب خرو پف می کنید بخوانید  آیا شما هم جز آن دسته از کسانی هستید که هنگام خواب خروپف می کنید و خواب ناز را به دیگران حرام می کنید یا جز دسته دوم که از خواب ناز محروم هستید و مجبورید صدای خروپف دیگران را تحمل کنید؟اغل