آرشیو خبر

داستان تلخ ختنه دختر به نام دین و سنت + عکس

یک دیدگاه ، 4808 بازديد ، ۱۲ دی ۱۳۹۱

شیلان دختر ۷ ساله خجالتی کرد در خانه همسایه اش دنبال مهمانی می گشت که مادرش وعده داده بود ، اما در آنجا جشنی نبود ، شیرینی و مهمانی نبود ، تنها درد بود و وحشت ، و خاطره ای تلخ که روحش را تا ابد عذاب خواهد داد . به گزارش خبرنگا