آرشیو خبر

۱۰ روش آسان و بدون هزینه جهت خوشحالی همسرتان شیرینی زندگیتان

بدون دیدگاه ، 588 بازديد ، ۲۶ مرداد ۱۳۹۱

بدانید زمانی که همسرتان از سر درد شکایت می کند، چاره سر درد او قرص مسکن نیست، بلکه یک لبخند است. ۱ - هر روز از همسر خود سوال کنید که چه کاری می توانید برایش انجام دهید. ۲ - وقتی از شما خطایی سر می زند اظهار تاسف کنید. وقتی هم