آرشیو خبر

بیلاخ به قاضی ۳۰ روز دختر را به زندان فرستاد

بدون دیدگاه ، 1200 بازديد ، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱

“پنه‌لوپه” سوتر هنگامی که دستگیر شد مقداری مواد مخدر و قرض «زاناکس» با خود داشت. روز گذشته او با حضور در دادگاه قاضی برای آزادی مبلغ ۵۰۰۰ دلار اوراق قرضه تعیین میکند. دختر پر رو گری میکند و قاضی میگوید برگرد و مبلغ را دو