آرشیو خبر

موجودی که در فضا هم میتواند زندگی کند

بدون دیدگاه ، 472 بازديد ، ۲۶ آذر ۱۳۹۳

  Tardigrade ها موجوداتی میکروسکوپی با ۸ اندام و رفتاری عجیب هستند. آنها به وفور در همه جا پیدا می‌شوند و گونه‌های مختلف این جاندار در هفت اقلیم، از قله کوه‌های مرتفع تا ژرفای اقیانوس‌های زیست می‌کنند.به گزارش تسنیم، در سال